27 Aralık 2011 Salı

Walter Benjamin Atelye Çalışması


Walter Benjamin Atelye Çalışması
İstanbul Şehir Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar
P r o g r a m6 Ocak 2012
10.00: Açılış
10.15-10.30: Beybin Kejanlıoğlu: “Ünsal Oskay’ı Hatırlamak”
10.30-12.00: 1. Oturum: Angelus Novus

(Oturum Başkanı: Mahmut Mutman)
Meral Özbek: “Walter Benjamin’i Okumak”
Bülent Eken: “Apokaliptik Gelenekler, Özgürleşme, ve Tarih”
Michael Dillon: “Rebellion in Heaven”
12.00-13.30: Öğlen yemeği arası
13.30-14.30: 2. Oturum: Pasajlar

(Oturum Başkanı: Meyda Yeğenoğlu)
Aysim Türkmen: “Benjamin’in Diyalektik İmge Kavramıyla Kente Bakmak”
Besim Dellaloğlu: “Pasajlar ve Beş Şehir: Benjamin ve Tanpınar’da Mekân”
14.45-15-45: 3. Oturum: Aura
(Oturum Başkanı: Didem Havlıoğlu)
Zafer Aracagök: “Her-hangi-İmge”
Çiğdem Artan: “Dijital Flaneur: Evimde Oturuyorum, Dünyayı Geziyorum”
16.00-17.00: 4. Oturum: Sinema

(Oturum Başkanı: Fatih Uslu)
Ahmet Gürata: “Hatırlamanın Yedi Biçimi: 12 Eylül Sineması”
Cihat Arınç: “Benjamin ve Ezilenlerin Tarihi: Deneysel Historiyografya Olarak Film”

7 Ocak 2012
10.00-11.00: 1. Oturum: İstisna

(Oturum Başkanı: Besim Dellaloğlu)

Ertan Kardeş: “‘Dolayım’ ve ‘Occasio’ Kavramları Çerçevesinde Romantik Dünya
Tasarımı: Schmitt ve Benjamin’de Politika Tahayyülünün Ele
Alınması”

Sibel Yardımcı: “Dost mu Düşman mı? Benjamin-Schmitt İlişkisi ve “Olağanüstü Hal
Kavramı”

11.15-12.30: 2. Oturum: Tarih
(Oturum Başkanı: Ferda Keskin)

Aykut Çelebi: “‘Dilin Karanlığı’, Modernliğin Cehennemi: Walter Benjamin Louis-
Auguste Blanqui’nin ‘Yıldızların İçinden Ebediyet’ini Okuyor”
Aslı Odman: “‘Dondurulmuş Huzursuzluk’ ve Kayıp Deneyimi: Benjamin ile Tarih
Yazmak”
Serdar Şengül: “Osmanlı Modernleşmesini Walter Benjamin’le Okumak”
12.30-13.30: Öğlen yemeği arası

13.30-15.00: 3. Oturum: Alegori

(Oturum Başkanı: Ebru Kayaalp)
Mahmut Mutman: “Sabırsız Okur: Gazete, Edebiyat, Alegori”
Necmi Zeka: “Sessiz ve İfadesiz: Şiirde Hakikat İçeriği”
Beybin Kejanlıoğlu: “Benjamin’de Enformasyon, Gazete, Gazete Okuru, Gazete
Yazarı ve Gazeteci Çocuk”